Vi bygger din framtid

VI ERBJUDER

The main branch of GLT- företagets kärnverksamhet består av uppförande och nedtagning av byggnadsställningar på de mest krävande industrianläggningar: raffinaderier, pappersbruk, kemiska processanläggningar och byggnadskomplex. Vi tillhandahåller tjänster med de högsta säkerhetsreglerna vid arbete på höjd. Vi arbetar pålitligt och håller tidsramar. Vi är inte rädda för nya utmaningar.

Som specialister på industriella byggnadsställningar erbjuder vi utomordentlig service i Polen, Sverige och Tyskland.

Se våra projekt


Vi bygger din framtid